Arkiv: Evangeliska Fosterlandsstiftelsen EFS Missions-och Ungdomsförbund i Norrbotten

Grunduppgifter

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen EFS Missions-och Ungdomsförbund i Norrbotten
1
3,44
1903 - 2013
64

Placering

Medlem D8a- 17,18,19.Volym 1-23, 26-31, vid expansionshyllor vol 32-59 B 20 a – 3 vol 56-64 De saknade volymerna är: 24, 25
Medlem D8a- 17,18,19.Volym 1-23, 26-31, vid expansionshyllor vol 32-59 B 20 a – 3 vol 56-64 De saknade volymerna är: 24, 25

Sekretess

Länkar

Det finns inga länkar