Arkiv: Malmbergets Kristna Missionsförening

Grunduppgifter

Malmbergets Kristna Missionsförening
1
0,52
1893 - 1989
15
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 567 Malmbergets Missionsförsamling, Gällivare Malmbergets missionsförsamling bildades 1893. De första medlemmarna bestod av inflyttade personer i det starkt växande samhället. Ledarna och förgrundsgestalterna var bl a Fredriksson och K L sandstedt. den senare var också en ledargestalt inom nykterhetsrörelsen. han blev senare riksdagsman. Under de första åren hyrde församlingen in sig i en barack intill gruvbolagets kontor. Men redan 1898 byggde man sitt första missionshus. Tyvärr så hamnade missionshuset utanför stadsplanen då den upprättades kring sekelskiftet. Detta gjorde att man började undersöka om man kunde få köpa en centralt pacerad tomt för att där bygga ett nytt missionshus. Efter en tids förhandlingar hade man ordnat detta och 1907 kunde man inviga den nya missionskyrkan, som var en pampig byggnad med många tinnar och torn. Kyrkosalen hade tre läktare. På grund av ökat lokalbehov, bl a för det växande barn och ungdomsarbetet delade man kyrksalen i två plan så att kyrksalen hamnade på övre plan och på bottenplan fick man utrymme för nämnda behov. På grund av nybyggnationer i centrala Malmberget fick man lov att riva kyrkan 1960. Detta gick församlingen med på därför att man blev lovad att man skulle få en ny kyrka i det nya hyreskomplexet som skulle byggas på den gamla kyrkans tomt. Så 1961 kunde man inviga den nya kyrka som församlingen forfarande brukar. Sedan i slutet av förra seklet har man nästan oavbrutet haft en anställd pastor so mförkunnare och herde. Periodvis har man också haft pionjärarbetare anställda. Till dags dato har man haft ett 30-tal pastorer och evangelister anställda. På 1930-talet bildades det också en missionsförsamling i Gällivare. den upplöstes på femtitalet och gick upp i Malmbergets missionsförsamling. Missionshuset sam man hade i centrala Gällivare finns nu på hembygdsområdet. Hämtat ur Malmbergets missionsförsamlings egen historik.

Placering

Sekretess

Länkar

Det finns inga länkar