Arkivbildare: Föreningen Ebeneser byggnadsförening, Luleå

Grunduppgifter

Föreningen Ebeneser byggnadsförening, Luleå
413
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 413 Föreningen Ebeneser byggnadsförening Byggnadsföreningen bildades 1896, då en tomt inköptes. 6/9 detta år invigdes församlingens första hus. Vid nyåret 1906 var ett nytt Ebenezer färdigt med 500 sittplatser. Omkring 1974 upphörde föreningen och Luleå Baptistförsamling övertof sina samlingslokaler direkt utan att man behövde någon särskild ekonomiks förening. Under 1972 avyttrades Ebeneserkyrkan och församlingen planerar att med början 1977 uppföra en ny kyrka. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

25

Länkar

Det finns inga länkar