Arkivbildare: Malmbergets Fackliga Samorganisation FCO

Grunduppgifter

Malmbergets Fackliga Samorganisation FCO
1578
Malmberget
  • 252300000 Gällivare kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1578 Malmbergets Fackliga Samorganisation FCO, Gällivare Samorganisationen bildades i oktober 1919 av både LO-anslutna fackliga avdelningar och syndikalister i Malmberget med omnejd. 1925 var antalet medlemmar 788 och 1929 1779. Syftet med organisationen var att samordna de fackliga aktiviteterna mot de oorganiserade och mot arbetsgivarna. Ett speciellt register över strejkbrytare upprättades 1928. Verksamheten bestod även av demonstrationer vi 1:a maj och Fredssöndagen, uttalanden om faschismens hot och om arbetslösheten. Förutom stöd till linaälvsstrejken 1927 och gruvstrejken 1928 användes blockader mot motsträviga arbetsgivare och varubojkotter. Främst p g a LO:s motstånd mot samarbetet med syndikalisterna, upplöstes organisationen i början av 1930-talet. En ny facklig sammanhållande organisation bildades 1937 - Malmbergets FCO. Källa: 1976 års föreningsinventering i Gällivare. Malmbergets FCO bildades 1937-04-04. Antalet medlemmar 1937 var 1200, 1962 5089 och 1975 6194, dvs alla LO-anslutna fackföreningars medlemmar inom Gällivare kommun. Inom Malmbergets FCO, från 1977 LO-sektion, finns speciella arbetsinsatser kring följande ämnesområden: skolinformation, facklig ungdom, familjepolitik, arbetsmarklnadspolitik och länsplanering. Källa: 1976 års föreningsinventering i Gällivare. Arkivet består till större delen av material från 1920 och 1928 års strejkkommitte.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar