Arkiv: Alviks Socialdemokratiska kvinnoklubb

Grunduppgifter

Alviks Socialdemokratiska kvinnoklubb
1
0,05
1952 - 1975
1
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1837 Alviks Socialdemokratiska kvinnoklubb Kvinnoklubben bildades 4/1 1952 vid ett möte hos Nora Hansson, där Ture Dahlberg och Hildur Eriksson deltog. 13 medlemmar anmälde sitt inträde. Nora Hansson blev ordförande, Göta Wikström kassör och Valborg Nyström sekreterare. 26/1 1975 upplöstes kvinnoklubben och medlemmarna övergick till den socialdemokratiska föreningen. Antalet medlemmar före nedläggningen var 262. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

Övergått

Sekretess

Länkar

Bilagor