Arkiv: Kiruna Kommunistiska ungdomsklubb

Grunduppgifter

Kiruna Kommunistiska ungdomsklubb
1
0
1921 - 1983
10
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1858 Kiruna Kommunistiska ungdomsklubb Klubben bildades av allt att döma först som vänstersocialistisk 1917 och från 1921 blev den Kommunistisk. Vid 1950-talets mitt nedlades verksamheten och en DU-klubb tog över. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991 del 2.

Placering

Övergått
Övergått

Sekretess

Länkar

Det finns inga länkar