Arkiv: Järnvägsmännens Helnykterhetsförbund avd. 49 JHF, Gällivare

Grunduppgifter

Järnvägsmännens Helnykterhetsförbund avd. 49 JHF, Gällivare
1
0,24
1906 - 1995
3
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 2213 Järnvägsmännens Helnykterhetsförbund avd. 49 JHF, Gällivare Järnvägsanställdas Helnykterhetsförbund (JHF) bildades 1901. Genom sin verksamhet arbetar förbundet för trafikmnykterhet, helnykterhet, friskvård och en aktiv fritid utan alkohol för alla SJ-anställda och deras familjer. Förbundet har 50 lokala avdelningar, varav denna avdelning nr 49 är en del av, och 10 distrikt. De samarbetar med Nordisk Jernbane Avholds-Union (NJAU) och Internationaler Verband der Eisenbahner für Nüchternheit (IVEN). Förbundet ger ut JHF:s Tidning fyra gånger per år. Källa: 1976 års föreningsinventering i Gällivare.

Placering

Övergått

Sekretess

Länkar

Bilagor