Arkiv: Järnvägsmännens Helnykterhetsförbunds JHF avd 29, Kiruna

Grunduppgifter

Järnvägsmännens Helnykterhetsförbunds JHF avd 29, Kiruna
1
0
1920 - 1987
5
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1969 Järnvägsmännens Helnykterhetsförbunds JHF avd 29, Kiruna En första avdelning bildades 31/3 1902. De mest verksamma inom denna avdelning var lokmästare Engdal, vagnskötare Eneroth och I Sjöström. Verksamheten inom den nuvarande avdelningen upptogs 1938 med 126 medlemmar vid årsskiftet 1939-1940, då landets största avdelning. I mars 1990 är antalet medlemmar 49. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991 del 2.

Placering

Övergått

Sekretess

Länkar

Bilagor