Arkiv: ABF Kiruna även ABF Kiruna" Växthuset"

Grunduppgifter

ABF Kiruna även ABF Kiruna" Växthuset"
1
0
1919 - 2003
76
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 869 ABF Kiruna även ABF Kiruna" Växthuset" 1913 bildades ett lokalt bildningsråd, men detta arbetade "under ogynsamma förhållanden ett flertal år" och nedlades därefter. I oktober 1919 beslöt den socialdemokratiska arbetarekommunen att tillsätta en kommitte för att förbereda en ny organisation. I mars 1920 utsåg arbetarekommunen en representant till Bildningsrådet, folkskolläraren Vilhelm Borg. Ett ABF-studiecirkelbibliotek, nr 273, hade 1918 upprättats enligt en verksamhetsberättelse till distriktsorganisationen. Kiruna Lokala Bildningsråds första protokoll är från 23/3 1922. Ordförande var då Otto Thålin. Möten hölls 1:a somdagen varje månad kl 4 em i flickornas slöjdsal i Centralskolan. Under tiden 1925 till 1928 var det uppehåll i verksamheten. Vid ett möte 14/1 1929 skedde en rekonstruktion av bildningsrådet. 1935 skedde namnbyte till Kiruna ABF-avdelning. 1954 anställdes en instruktör för Malmfälten med placering i Kiruna. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991

Placering

Tillhör medlem ABF Norr arkivnr 2933

Sekretess

Länkar

Bilagor