Arkiv: LKAB:s och TGA:s anställdas understödsföreing, Kiruna

Grunduppgifter

LKAB:s och TGA:s anställdas understödsföreing, Kiruna
1
0
1941 - 1993
3
Fonden bildades 1922 på initiativ av Kiruna Fackliga samorganisation och i samarbete med LKAB. Dess uppgift var att " där trängande behov föreligger, med penningar eller på annat sätt bistå arbetare och deras familjer. Änka efter avliden arbetare kan och i den mån fonden tillåter erhålla hjälp. Medlem är envar av LKAB:s arbetare, som till fonden erlägger stadgad avgift.... Avgift utgår med höst 25 öre per 100 kronorsförtjänst, dock skall från och med 2:dra 100-talet 50-kronorsrjänsten ha uppnåts för att utdebitering skall ske. Avdrag göres månatligen på gruvkontoret från och med nästkommande likwid". 1969 slogs Tuolluvaaraarbetarnas fond samman med LKAB-arbetarna. Arkiv- och föreningsinventering i Kiruna kommun del 1

Placering

Övergått B24b-3
Övergått B24b-3

Sekretess

Länkar

Det finns inga länkar