Arkiv: EFS Missionsförening Storfors

Grunduppgifter

EFS Missionsförening Storfors
1
0
1894 - 2015
10
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1050 EFS Missionsförening Storfors En DUF-förening bildades 1907. Söndagsskolan kom igång 1925 och samma år även biblioteksverksamhet. En sångförening bildades 1925, Juniorverksamheten tillkom 1926. 1910 fanns 60 medlemmar och 1939 56 medlemmar. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Piteå kommun 1973

Placering

Övergått

Sekretess

Länkar

Bilagor