Arkiv: Luleå Broderskapsgrupp SAP

Grunduppgifter

Luleå Broderskapsgrupp SAP
1
0,61
1936 - 2001
12
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1114 Luleå Broderskapsgrupp SAP Broderskapsgruppen som bildades 1948 anslöt 1950 med 28 medlemmar till Luleå Socialdemokratiska arbetarkommun. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977 Handlingarna har levererats i omgångar som delar av Luleå Socialdemokratiska Arbetarekommun (Arkiv 77) och har nu fått ett eget arkiv

Placering

Donation

Sekretess

Länkar

Bilagor