Arkiv: Antnäs Socialdemokratiska arbetarekommun

Grunduppgifter

Antnäs Socialdemokratiska arbetarekommun
1
0,04
1952 - 1979
1
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1066 Antnäs Socialdemokratiska arbetarekommun Antnäs Socialdemokratiska arbetarekommun sedemera Socialdemokratiska förening En arbetarekommun bildades 1952, vilken vid årets slut hade 23 medlemmar. Den förklarades nedlagd 1969. Omkring 1972-1973 bildades så Antnäs Socialdemokratiska förening tillhörande Luleå Socialdemokratiska arbetarekommun. Föreningen hade 1976-1977 63 medlemmar. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

Övergått

Sekretess

Länkar

Bilagor