Arkiv: IOGT-logen 3775 Vårblomman, Långnäs-Alvik

Grunduppgifter

IOGT-logen 3775 Vårblomman, Långnäs-Alvik
1
0
1907 - 1967
7
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1218 IOGT-logen 3775 Vårblomman, Långnäs-Alvik Logen bildades 30/4 1907. Den nedlades 18/3 1923. IOGT-logen 4994 Långnäs Logen bildades 21/2 1932 som arvtagare till 3775 Vårblomman, vilken nedlades 1923. Upprinnelsen till logen ägde rum vid en fest i Långnäs samlingshus arrangerad av Kretslogen. Närvarande var även medlemmar från logerna i Lulavan, Ale och Ersnäs. 1976 var medlemsantalet mellan 20-30, en viss barnverksamhet förekommer genomdistriktets försorg. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

Övergått

Sekretess

Länkar

Bilagor