Arkiv: Gammelstads Socialdemokratiska arbetarekommun

Grunduppgifter

Gammelstads Socialdemokratiska arbetarekommun
1
0,27
1916 - 1972
5
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 51 Gammelstads Socialdemokratiska arbetarekommun En första arbetarekommun bildades 1916 av bl a Hjalmar Lund, J A Andersson, emil Kroon, Nils Hansson och O M Emanuelsson. denna nedlades förmodligen 1917 vid partisprängningen. 10/10 1924 anslöt sig en nybildad arbetarekommun till SAP. den hade 1928 7 medlemmar, men nedlades någon tid därefter, eftersom en arbetarekommun anslöts till partidistriktet fr o m 1/1 1930 och vilken 1932 hade 44 medlemmar. 1968 införlivades Rutviks arbetarekommun. 1972 var antalet medlemmar 205 och året därpå övergick arbetarekommunen till att bli socialdemokratisk förening tillhörande Luleå Socialdemokratiska arbetarekommun. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

Donation av privatperson

Sekretess

Länkar

Bilagor