Arkiv: Brännäs-Mellanströms Socialdemokratiska arbetarekommun

Grunduppgifter

Brännäs-Mellanströms Socialdemokratiska arbetarekommun
1
0,05
1947 - 1960
2
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 289 Brännäs-Mellanströms Socialdemokratiska arbetarekommun, Arjeplog Arbetarekommunen bildades 1945. 1961 slogs Brännäs arbetarekommun samman med Mellanströms. Arbetarekommunen bildades 1947. Tidigare hade man tillhört Arjeplog och Mellanströms arbetarekommuner. Syftet med bildandet var främst att man på ett effektivare sätt skulle kunna lösa och driva vägfrågan för byn Balkis del. Efter vägbyggets fullbordan började intresset för föreningsarbetet att svalna och gå i slentrianens tecken. 1960 lades verksamheten ned och medlemmarna övergick till Mellanströms arbetarekommun.

Placering

Övergått

Sekretess

Länkar

Bilagor