Arkiv: Kåbdalis Folkets Husförening

Grunduppgifter

Kåbdalis Folkets Husförening
1
0
1944 - 1973
5
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 359 Kåbdalis Folkets Husförening, Jokkmokk Föreningen konstituerade möte hölls 9/7 1944. Asta Granström ledde förhandlingarna. Den främste initiativtagaren var Fritiof Granström, som had eutfört en del förberedelsearbete bl a en förhandsteckning av aktier, som resulterade i 4200 kr. På hans förslag bildades under mötet Kåbdalis Folkets Hus förening u.p.a. Vid starten fanns 60 medlemmar. I den första styrelsen satt Fritiof Granström som ordförande, Axel Holmström som sekreterare och som kassör verkade Karl Renberg. Folkets Hus stod färdigt 1946 efter att ha försenats under byggnadstiden av bl a uteblivet byggnadstillstånd. 1965 repererades och ombyggdes lokalerna. Vid tiden för denna inventering hade ytterligare en ombyggnad genomförts, då man utvidgade lokalerna med 30 m2, gjorde ny scen, nya sminkloger med duschrum, lade om golven samt monterade ny belysning i A-salen. Folkets Hus hyrs ut till organisationer och enskilda. Under 1973 kördes 22 biografföreställningar. Den sortens verksamhet går dock som regel numera med förlust. Vidare anordnades under samma år 12 danser. Källa: 1974 års föreningsinventering i Jokkmokk. Folkets Hus Kåbdalis byggdes 1944 genom lån och frivilliga arbetsinsatser, föreningen har varit mycket aktiv med bl.a en ständig biografverksamhet. Vissa ombyggnader har gjorts 1952 och 1959.

Placering

Donation

Sekretess

Länkar

Bilagor