Arkiv: Gellivare Kvinnliga Nykterhetsförening

Grunduppgifter

Gellivare Kvinnliga Nykterhetsförening
1
0,02
1907 - 1911
1
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 2078 Gellivare Kvinnliga Nykterhetsförening, Gällivare Norrskensflamman kritiserade föreningen 1907-1909 för att den var "överklassens befängda nykterhetsverksamhet". Aktiv medlem skulle avstå från de starka spritdryckerna. Tillåtna drycker för stödjande medlemmar var öl och vin. Källa: Arkiv- och föreningsinventering i Gällivare kommun 1976, del 2, sid. 203.

Placering

Övergått

Sekretess

Länkar

Bilagor