Arkiv: Luleå Socialdemokratiska Kvinnoklubb

Grunduppgifter

Luleå Socialdemokratiska Kvinnoklubb
1
0
1908 - 1989
13
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 386 Luleå Socialdemokratiska Kvinnoklubb Vid en turnee med Kata Dahlström 1908 tog hon initiativet till att kvinnorna i Luleå bildade en socialdemokratisk klubb. Det första protokollet är från 19/2 1908, då ett 15 tal kvinnor anslöt sig. Stadgar antogs efter förebild från Bodens allmäna kvinnoklubb. Ordförande blev Anna Fredin och sekreterare blev Judith Dahlin. Ett viktigt arbete blev att verka för kvinnans politiska rörsträtt, 1917 när det vänstersocialdemokratiska partiet bildades upplöstes klubben och tillgångarna överfördes till partiet. Enligt tidningsklipp i Kvinnodistriktets arkiv skulle en ny socialdemokratisk kvinnoklubb ha bildats 1917, men detta klipp är dock den enda antydningen om att det då skulle ha bildats en kvinnoklubb. Den nuvarande kvinnoklubben bildades 18/5 1933 vid ett "offentligt samkvämsmöte" där partiets sekreterare Hulda Flood deltog. 19 kvinnor anmälde sitt inträde och ordförande blev Agate Viktorin samt sekreterare Elin Bohlin. Vid årsskiftet 1975/76 hade klubben 94 medlemmar.

Placering

Övergått

Sekretess

Länkar

Bilagor