Arkiv: Arjeplogs Hushållsgille

Grunduppgifter

Arjeplogs Hushållsgille
1
0,11
1929 - 1965
2
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 295 Arjeplogs Hushållsgille, Arjeplog Gillet bildades 1929. Finansieringen sker genom Arjeplogs allmänning. Arbetet är i dag (1972) främst inriktat på bidragsverksamhet. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Arjeplogs kommun 1972, sid. 51.

Placering

Övergått

Sekretess

Länkar

Bilagor