Arkiv: Kiruna Föreläsningsförening

Grunduppgifter

Kiruna Föreläsningsförening
1
0
1906 - 1971
1
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 301 Kiruna Föreläsningsförening Föreläsningsanstalten bildades 23/9 1902 på LKAB:s kontor av representanter för Gruv 12:an, Metalls avd 105, Träs avd 69, IOGT-logen, Blåbandsföreningen samt NOV-logen. Hjalmar Lundbohm blev föreståndare och ordförande. Verksamheten nedlades under 1950-talet. I Kiruna ABF:s verksamhetsberättelse för 1957-1958 sägs: " ABF har under året även verkat som föreläsningsförening i Kiruna C ". Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991 del 1. Kiruna Föreläsningsförening har upphört i mitten av 50-talet.

Placering

Övergått

Sekretess

Länkar

Bilagor