Arkiv: Jokkmokks Socialdemokratiska ungdomsklubb

Grunduppgifter

Jokkmokks Socialdemokratiska ungdomsklubb
1
0
1940 - 1956
1
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 398 Jokkmokks Socialdemokratiska ungdomsklubb, Jokkmokk I protokollet från 1911 omtalas en "Jokkmokks Socialdemokratiska ungdomsklubb". Därefter finns inga belägg förrän 1932. Klubbens verksamhet verka av allt att döma ha varit nedlagd under senare hälften av 1930-talet, den finns inte med i 1936 eller 1939 års verksamhetsberättelser ( de enda tillgängliga från 1930-talet). Klubben reorganiserades 1940 med 50 medlemmar. Vid föreningshusbranden nyåret 1941-1942 förstördes det mesta av klubbens tillhörigheter. Kassören rapporterade att "bara en portfölj och 11:66 kr var allt som kunde räddas". Klubben led en kännbar förlust, då allt var oförsäkrat. Vid årsmötet i februari 1943 rapporterades att verksamheten legat nere under 1942 p g a militärinkallelser och lokalbrist. Klubben reorganiserades dock hösten 1942 och året därpå rapporterades 51 medlemmar. 1946 avstannade verksamheten igen, men en nyorganisation skedde så gott som omedelbart. 1953 uppnåddes klubbens högsta medlemsantal 153. Mellan åren 1956 och 1960 var klubben förklarad som vilande. Den reorganiserades 1961. 1972 nedlades verksamheten igen, men återupptogs i feb 1974 med ett 20 tal medlemmar. Källa: 1974 års föreningsinventering i Jokkmokk.

Placering

Övergått

Sekretess

Länkar

Bilagor