Arkiv: Luleå Husmodersförening

Grunduppgifter

Luleå Husmodersförening
1
0
1919 - 1999
20
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 2063 Luleå Husmodersförening Luleå Husmodersförening bildades i februari 1923 efter ett offentligt föredrag av fru Ingelans-Palmstierna. Föreningen engagerades genast i samhällsfrågor; bl a startades "Arbetshjälpen" där man lånade ut material till fruar till arbetslösa män. Under kriget var verksamheten mycket inriktatd på praktiskt hjälparbete. Till för 6-8 år sedan hade man en aktiv körsång. 1978 omfattar verksamheten hjälp till gamla i olika former. Man har även vävstuga. Antalet medlemmar i mars 1978 är 140 varav många äldre. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

Övergått

Sekretess

Länkar

Bilagor