Arkiv: Gällivare Kristna Missionsförening

Grunduppgifter

Gällivare Kristna Missionsförening
1
0,08
1910 - 1949
1
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 570 Gällivare Kristna Missionsförening, Gällivare Församlingen bildades 1917-06-03- 1936 skedde en reorganisation av församlingen. Församlingen har eget missionshus. Källa: 1976 års föreningsinventering i Gällivare.

Placering

Övergått

Sekretess

Länkar

Bilagor