Arkiv: Gällivare Kristna ungdomsförening Plantan

Grunduppgifter

Gällivare Kristna ungdomsförening Plantan
1
0,06
1917 - 1983
1
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 571 Gällivare Kristna ungdomsförening Plantan, Gällivare Föreningen bildades 1917-05-09. Första året hade föreningen 39 medlemmar, 27 flickor och 12 gossar. Inträdesåldern var lägst 8 år, men med rätt för dem som hade yngre syskon att ta med dessa till möten. 1921 fanns även en syförening. 1917 ansökte Plantan om anslutning till SMU. Källa: 1976 års föreningsinventering i Gällivare.

Placering

Övergått

Sekretess

Länkar

Bilagor