Arkiv: Kiruna FCO

Grunduppgifter

Kiruna FCO
1
0
1908 - 1980
21
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 846 Kiruna FCO, Kiruna Kiruna Fackliga Samorganisation bildades i juli 1910. Ordförande blev P Lindkvist, sekreterare F O Karlsson och kassör E E Nyström. 1926 omorganiserades samorganisationen till Kiruna Fackliga Centralorganisation. det sista belägget för denna organisation är från 1932. I april nybildades Kiruna FCO. Under 1970-talet skedde en omorganisation till LO-sektion. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991 del 1.

Placering

Övergått Vol 10 expansionshyllor

Sekretess

Länkar

Bilagor