Arkiv: Kallax Bygdegårdsförening

Grunduppgifter

Kallax Bygdegårdsförening
1
0,4
1956 - 2016
6
Föreningen bildades under 1950-talet. Ändamålet är att förvalta bygdegården samt att tillvarata byns intresse i den mån det överensstämmer med föreningens stadgar.

Placering

Medlem Vol 6 expansionshyllor

Sekretess

Länkar

Bilagor