Arkiv: EFS Överkalix

Grunduppgifter

EFS Överkalix
1
0
1945 - 1976
1
Överkalix missionsförsamling bildades 1952. Medlemsantalet är 27 varav de flesta tillhör de små föreningarna i byarna runt centralorten. Man vill inte direkt upplösa de lokala föreningarna, då risken finns att arbetet i byarna upphör och att de kvarvarnade bönhusen förfaller. Arkiv- och föreningsinventering i Överkalix kommun 1973 del 2

Placering

Övergått

Sekretess

Länkar

Bilagor