Arkiv: EFS Vännäsberget

Grunduppgifter

EFS Vännäsberget
1
0
1908 - 1974
1
Vännäsbergets DUF bildades 1914. Medlemmarna höll stugmöten och turades om att läsa predikotexterna. En tid läste lärarinnan Hilma Larsson och senare, under 1930-talet, kom folkskollärare Johansson från Nybyn och höll predikan. Andra predikanter var JP Lundström och Otto Isaksson. Omkring 1928 bestämdes det vid en bystämma att Vännäsbergets DUF skulle få överta gamla skolan ( det hade byggts en ny 1923/24 ). På 1950-talet rustades huset upp. Vid ett sammanträde för knappt tio år sedan bestämdes det att andra religiösa samfund samt även bystämman och jaktvårdsföreningen skulle få använda lokalerna vid sina möten. Det hade även förekommit i viss mån tidigare, men då fanns Folkets Hus som kunde utnyttjas för profana sammankomster. I missionsföreningen finns sju medlemmar. Symöten hålls i hemmen då det brukar samlas 10-12 deltagare. Mötena förekommer en gång varannan eller var tredje vecka. Söndagsskoleverksamheten upphörde för tio år sedan. Den hade då pågått sedan föreningen bildades 1924. Flickgruppen upphörde för 8 år sedan. Den hade också funnits sedan 1920-talet. Pojkgrupp har endast funnits sporadiskt under 1960-talet. Arkiv- och föreningsinventering i Överkalix kommun 1973 del 2

Placering

Övergått

Sekretess

Länkar

Bilagor