Arkiv: EFS Gyljen

Grunduppgifter

EFS Gyljen
1
0
1912 - 1974
1
Gyljens DUF bildades1912. Initiativtagare och församlingsledare var Kyrkoherde Nordmark. Missiopnshus uppfördes 1912-13. Det harendast använts av stiftelsen /EFS) och kyrkan. Under en kort period fick det fungera som bespisningslokal när skolan i byn renoverades. För ca 15 år sedan bildade de lokala DUF-föreningarna inom Överkalix kommun Överkalix missionsförenning. Genom denna sammanslagning blev det lättare att få det att gå ihop rent ekonomiskt. I Gyljen finns 1973 tre anslutna medlemmar. Möten hålls ganska sällan, eftersom det inte finns någon fast anställd predikant i Överkalix. Gästpredikanter kommer till församlingen ett par gånger i månaden och byarna får då turas om med besöken. Syföreningsverksamhet har bedrivits altsedan DUF-föreningens start. Numera samlas man ungefär var 14:e dag eller var 3:e vecka till möte med 10-12 deltagare Arkiv- och föreningsinventering i Överkalix kommun 1973 del 1

Placering

Övergått

Sekretess

Länkar

Bilagor