Arkiv: EFS Svartbyn

Grunduppgifter

EFS Svartbyn
1
0
1924 - 1977
1
DUF-föreningen bildades 1924. Bönhus uppfördes 1938. Det har använts av kyrkan och föreningar i byn. Laestadianerna och Frälsningsarmën haranvänt bönhuset. "men det var länge sen". I Svartbyn finns sju medlemmar samtliga anslutna till Överkalix missionsförening sedan 1950-talets mitt. Symöten hålls var 14:e dag.Där deltar oftast fyra anslutna medlemmar samt några inbjudna - sammanlagt 8-12 personer. Sammankomterna sker i hemmen då det blir altför dyrbart att värma upp missionshuset varje gång. Under 1940-talet förekom även juniorversamhet och bibelstudier. Söndagsskolan är numera nedlagd; den versamheten har övertagits av Missionsförbundet. Förutom prästerna hålls möten av resetalare och distriktsföreståndaren. Arkiv- och föreningsinventering i Överkalix kommun 1973 del 2

Placering

Övergått

Sekretess

Länkar

Bilagor