Arkiv: Kiruna Djurskyddsförening

Grunduppgifter

Kiruna Djurskyddsförening
1
0
1950 - 1984
1
En första förening bildades 1934. Två av de ledande var lokförare Edelsvärd och fru Beckeus-Milton. Denna förening nedlades vid 1940-talets början. 1950 tog Väinö Ranestål initiativet till en ny förening. Ett 15-tal personer samlades i Brända Tomtens klubbrum 10/5, varvid en interrimkommittë tillsattes. Föreningen verkade aktivt till 1950-talets slut varefter arbetet låg nere till 1972.då ett försök gjordes att starta föreningen igen. Detta lyckades doch ej. Den formella avvecklingen ägde dock rum först 1984. Arkiv- och föreningsinventering i Kiruna kommun del 2.

Placering

Övergått

Sekretess

Länkar

Bilagor