Arkiv: Byggnadsföreningen Framtiden Degerselet

Grunduppgifter

Byggnadsföreningen Framtiden Degerselet
1
0,05
1925 - 1942
1

Placering

Övergått

Sekretess

Länkar

Bilagor