Arkiv: Kiruna Socialdemokratiska kvinnoklubb Morgonrodnaden

Grunduppgifter

Kiruna Socialdemokratiska kvinnoklubb Morgonrodnaden
1
0,93
1904 - 2017
22
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1405 Kiruna Socialdemokratiska kvinnoklubb Morgonrodnaden En första kvinnoklubb bildades vid ett möte på Folkets Hus 25/5 1904 varvid 28 kvinnor inträdde som medlemmar. Man antog samma stadgar som Malmbergets kvinnoförening. Ordf blev Elvira Östlund och sekreterare Hulda Borg. Den 30 maj 1904 gästade Kata Dahlström klubben och höll ett föredrag varvid ytterligare 17 kvinnor anslöts till klubben. Vid årsskiftet 1908-1909 var medlemsantalet 40 och 31/3 1915 39. Vid ett möte 16/4 1917 beslöt klubben att följa Kiruna Socialdemokratiska arbetarekommuns övergång till vänstersocialisterna. Det senaste kända protokollet är från 3/3 1919. Den nuvarande kvinnoklubben bildades 1933. Den hade 1935-1936 48 medlemmar, 1947-1948 143, 1959-1960 167 samt vid årsskiftet 1983-1984 128 medlemmar. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991 del 2.

Placering

Medlem B 6 a - 9, 10

Sekretess

Länkar

Bilagor