Arkiv: IOGT-logen 5005/2863 Nyborgs Framtid, Nyborg

Grunduppgifter

IOGT-logen 5005/2863 Nyborgs Framtid, Nyborg
1
0
1898 - 1969
5
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1509 IOGT-logen 5005/2863 Nyborgs Framtid Nyborg, Kalix Den första logen bildades 1892 och erhöll nr 1771. Dess verksamhet upphörde 1898, varefter en ny loge, nr 2863, bildades och var verksam fram till 1916 då verksamheten upphörde tillfälligt för att återupptagas 1922 men återigen nedlades 1926. Logens nuvarande nummer 5005 tyder på ett återupplivande av föregående loger. Källa: 1970 års föreningsinventering i Kalix.

Placering

Övergått

Sekretess

Länkar

Bilagor