Arkiv: Konvalescentföreningen Koncento, Luleå

Grunduppgifter

Konvalescentföreningen Koncento, Luleå
1
0,17
1941 - 1982
2
Föreningen bildades 11/11 1941 på initiativ av några ungdomar som utskrivits som konvalescenter från Sandträsks sanatorium. 1962 skedde namnbyte till Konscento. Förening för hjärt- och lungsjuka. 1964 nedlades föreningen.

Placering

Övergått

Sekretess

Länkar

Bilagor