Arkiv: EFS Älvsbyn

Grunduppgifter

EFS Älvsbyn
1
0
1874 - 1972
3
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 185 EFS Älvsbyn Församlingen bildades 1919, (Ang. övr. historik, se särskild jubileumsberättelse). Medlemsantalet ar nu 113, Om sk. medlemmar i aktiviteter skulle räknas, dvs. i sångkår, pensionäsverksamhet etc., skulle antalet uppgå till ca 300. Ungdomsverksamheten är indelad i söndagsskola, juniorverksamhet, pojk- och flickgrupper samt en grupp med något äldre ungdomar. Sångkören består av 20-25 medlemmar. I Älvsby Predikantförbund samlas pastorerna från EFS, Missionsförbundet och Ebeneser en gång per månad. Älvsbyn är indelat i 14 bönceller där medlemmarna träffas var eller varannan vecka hemma hos någon. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Älvsby kommun 1972

Placering

Övergått

Sekretess

Länkar

Bilagor