Arkiv: Kamratföreningen Gamla MAIF:are, Malmberget

Grunduppgifter

Kamratföreningen Gamla MAIF:are, Malmberget
1
0,26
1951 - 1975
1
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1988 Kamratföreningen Gamla MAIF:are Malmberget, Gällivare Föreningen bildades 1951 under namnet "Kamratföreningen Gamla MAIF:are". Vilkoret för medlemskap är följande: Aktivt deltagande i föreningsarbete inom MAIF, medlem i minst 10 år och att väljas in på årsmötet varje år. Verksamheten består bl a av femkampstävlingar. Källa: 1976 års föreningsinventering i Gällivare.

Placering

Övergått

Sekretess

Länkar

Bilagor