Arkiv: Kypasjärvi Tjurförening

Grunduppgifter

Kypasjärvi Tjurförening
1
0
1912 - 1962
1
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 327 Kypasjärvi Tjurförening Föreningen bildades 14/12 1912. Verksamheten lades ned 1918, men återupptogs 1929 och varade fram till 1962, då föreningsmedlemmarna övergick i Norrbottens östra seminkrets. Källa: Hushållningssällskapets årsberättelser, Elof Larsson

Placering

Övergått

Sekretess

Länkar

Bilagor