Arkiv: Järnvägsanställdas Helnykterhetsförbund JHF avd 12, Luleå

Grunduppgifter

Järnvägsanställdas Helnykterhetsförbund JHF avd 12, Luleå
1
0,64
1897 - 2001
10
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 332 Järnvägsanställdas Helnykterhetsförbund JHF avd 12, Luleå Avdelningen bildades 30/5 1902. 1920 var antalet medlemmar 61 och 1974 122. (Tillägg)Föreningen nedlagd 2001. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

Övergått

Sekretess

Länkar

Bilagor