Arkiv: Gällivare lokalavdelning av ABF

Grunduppgifter

Gällivare lokalavdelning av ABF
1
0,14
1919 - 1955
2
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 513 Gällivare lokalavdelning av ABF, Gällivare Föreningen bildades 1919 under namnet Gällivare lokala bildningsråd av ABF. Den uppgick 1955 i Gällivare kommuns ABF som bildades 1955 genom att avdelningarna i Gällivare och Malmberget salgs samman. 1976 hade de 20 000 studietimmar. Källa: 1976 års föreningsinventering i Gällivare.

Placering

Övergått

Sekretess

Länkar

Bilagor