Arkiv: Kåbdalis Majblommeförening Barnkolonien, Kortak

Grunduppgifter

Kåbdalis Majblommeförening Barnkolonien, Kortak
1
0
1938 - 1970
2
Komittén bildades 1923. Initiativtagare var dispensärsköterskan Tora Öhman, som kom att bli aktiv inom föreningen under många år. 1939 inköptes en gammal järvägsbarack, vilken gjordes om till barnkoloni med plats för 21 barn och 2 anställda. Anslag utgock 1938 från Allmänna arfsfonden, 10500 kr, för inköp och reparationer. Kolonin upphörde 1951, "när folk fått det bättre". Numera skickas pengar till olika slags forskning för behandlande av sjukdomar enligt Majblommans syften: förebygga, behandla och lindra sjukdomar, arbeta för utvecklingsstörda etc. 1974 är det i stort sett bara fru Henriksson som är aktiv och Kommittén har inte haft något möte på 7-8 år. Det kan nämnas att den gamla barnkolonin fortfarande står kvar (1974) ehuru helt igenvuxen av buskar. Den är i privat ägo. Arkiv- och föreningsinventering i Jokkmokks kommun 1974 del 2.

Placering

Donation

Sekretess

Länkar

Bilagor