Arkiv: Blåbandsföreningen Förgät mig ej, Västmark Nederluleå

Grunduppgifter

Blåbandsföreningen Förgät mig ej, Västmark Nederluleå
1
0
uå - uå
1
Folkrörelsearkivet 2307 Blå Band Föreningen Förgät mig ej, Västmark Föreningen bildades 13/11 1901. Hjalmar Nilssons fader Karl Nilsson var föreningens första ordförande och bekant med prästen i Gammelstad J Lundblad. Den senare föreslog bildandet av en förening vilket ägde rum i köket hemma hos Hjalmar Nilsson. Föreningens verksamhet nedlades troligen vis 1920 talets början. Sista gången standaret användes var vid en begravning 1914. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

Övergått

Sekretess

Länkar

Bilagor