Arkiv: IOGT-logen 2814 Kiruna Vapen, Kiruna

Grunduppgifter

IOGT-logen 2814 Kiruna Vapen, Kiruna
1
0
1901 - 2002
2
Folkrörelsearkivet 2314 IOGT Logen 2814 Kiruna Vapen, Kiruna Logen bildades söndagen den 28/10 1900 i skolsalen i den sk. kyrkan (järnvägens predikolokal). Drivande kraft var muraren sedemera kyrkovaktmästaren Johan Olsson. Logen bildade ett byggnadsaktiebolag och 15/3 1903 invigdes Godtemplarhuset, rymmande 800 personer. Huset såldes 1925 till Folkets Hus föreningen och Kiruna Godtemplare uppförde ett nytt hus 1926 i kvarteret 30. (Mtrl återfinns i Kiruna stadshus). Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991 del 2.

Placering

Övergått

Sekretess

Länkar

Bilagor