Arkiv: Luleå Arbetslösas Förening

Grunduppgifter

Luleå Arbetslösas Förening
1
0
uå - uå
1
Folkrörelsearkivet 2338 Luleå Arbetslösas Förening Det första belägget är från 1927. 1930 hade den 59 medlemmar. dess verksamhet nedlades förmodligen under mitten av 1930-talet. 1928 var Gustaf Stenberg ordförande, Johan Danielsson sekreterare och Holger Rönnbäck kassör. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977.

Placering

Övergått

Sekretess

Länkar

Bilagor