Arkiv: Byggnads avd. 32 Piteå-Skellefteå

Grunduppgifter

Byggnads avd. 32 Piteå-Skellefteå
1
0
1966 - 2010
81

Placering

Donation B17b-1-4, volym 1-47, 81

Sekretess

Länkar

Bilagor