Arkiv: HTF Handels tjänstemanna förbundet avd 10 Luleå

Grunduppgifter

HTF Handels tjänstemanna förbundet avd 10 Luleå
1
0
uå - uå
1
En föregångare till avdelningen bildades troligen under 1920-talet. Det var en Kontoreist- och Butikbiträdesförening, som av allt att döma ombildades till en avdelning av HTF, när detta förbund bildades 1937.

Placering

Övergått

Sekretess

Länkar

Bilagor