Arkiv: Brändö-Örarnas Blåbandsförening

Grunduppgifter

Brändö-Örarnas Blåbandsförening
1
0
1923 - 1997
1
De äldsta delarna av protokollsboken innehåller mötesanteckningar från blåbandsföreningen i Brändön/Örarna. Dessa sträcker sig över perioden 1923-1927. Därefter övertar Örarnas Byggnadsförening protokollsboken i och med dess bildande den 29 januari 1933. Den 28 januari 1934 bytte föreningen namn till Örarnas Missionsförening. För att återigen den 19 april 1977 byta namn till Örarnas Byahusförening. Den sistnämnda föreningen hade till syfte att bygga ett missionshus och sedan att förvalta byggnaden i fråga. Byahusföreningens papper sträcker sig fram till år 1996. /IL 2017-11-28

Placering

Övergått B16a-11

Sekretess

Länkar

Bilagor