Arkiv: Jukkasjärvi Sameförening

Grunduppgifter

Jukkasjärvi Sameförening
1
0
1937 - 1962
1
Redan uder 1910- talet gjordes försök att organisera samerna i Talma och Jukkasjärvi. Dessa försök strandade dock främst på hårt motstånd från västlarstadianska predikanter. Nya försök gjordes 1926 och 1927. Talmasamerna Nickilaus Tjoggi, SussannaNiia och Lars Nutti drev på i frågan, men fick inte med sig samerna i Rautasvuoma och Kaalasvuoma. Under vintern 1934 började Per A Huva agitera för bildandet av en förenng och i maj detta år beslöt man att starta en verksamhet. Det kom dock att dröja till 27/12 1937 innan Jukkasjärvi sameförening formellt kunde bildas. 1940 hade föreningen ca 100 medlemmar. Detta år tillsatten en lapphärbärgeskommitté för att lösa samernas övernattningsfråga i Kiruna och 5/2 1942 invigdes så Kiruna lapphärbärge. 1965 skedde namnbyte till Kiruna sameförening. 1:a advent 1973 invigdes Samegården, där föreningen har sitt kontor. 1987 var antalet medlemmar 151. Arkiv- och föreningsinventering i Kiruna kommun del 2.

Placering

Donation A19-9 > B13a -11

Sekretess

Länkar

Bilagor