Arkiv: Gällivare Majblommeförening

Grunduppgifter

Gällivare Majblommeförening
1
0,76
1932 - 2018
6
Fullmäktige gav anslag åt föreningen 1947. Arkiv- och föreningsinventering i Gällivare kommun 1976 del 3.

Placering

Medlem B14a 9 vol 1-6

Sekretess

Länkar

Bilagor